מרכז למידה לעולים חדשים

מרכז הלמידה מעניק סיוע לימודי לאחר שעות הלימודים לעולים חדשים. העולים החדשים זכאים לקבל את העזרה במרכז עד 10 שנים מיום עלייתם ארצה.
המרכז פועל בימי ראשון, שני ורביעי, בין השעות 13:30 עד 16:30. 
לפרטים יש לפנות למזכירות בית הספר ולמשרד הקליטה.

כניסה למערכת