ר' אליעזר אלתר - נתיבות חייו

בית הספר "נתיב אליעזר כרמל" נקרא על שמו של ר' אליעזר אלתר, אשר נכדיו התחנכו ומתחנכים בבית ספרנו; אלי, עדי, איתי ונעם אלתר וכן ענבל, אביה ושני שפירא.
ר' אליעזר היה אדם מיוחד שעסק רבות בצרכי צבור ועזר לבית ספרנו.בספר "בנתיב החסד" שנכתב לזכרו מתוארים תולדות חייו.
אליעזר ז"ל נולד בכ"ז בתמוז ה' תרצ"ח בעיר רדאוץ שברומניה.
בבית הוריו דוד ושושנה אלתר ז"ל, הוא ינק את ראשית חינוכו היהודי הציוני.
ב- 1950 התגשם חלומם הישן של משפחת אלתר והיא עלתה ארצה בהשאירה רכוש רב ברומניה. המשפחה התיישבה בחיפה, ואליעזר ז"ל החל את לימודיו בבי"ס "נצח ישראל" והצטרף לתנועת הנוער "בני עקיבא". בגמר שירותו הצבאי בחיל התותחנים חזר אליעזר ז"ל לחיפה, התחתן עם רותי תבל"א וביחד הקימו משפחה לתפארת.
לפרנסתו עסק ר' אליעזר כיועץ מס, אך דחף פנימי דחפו כל הזמן לעסוק בצרכי צבור, למען החברה והכלל, וב – 1978 נבחר כנציג מפלגת המפד"ל במועצת עירית חיפה, ששימש בה עד לפטירתו כסגן ראש העיר, והחזיק בתיק החינוך.
אליעזר ז"ל, אשר ידע ליצור יחסי אנוש טובים, השכיל ללכד סביבו את הציבור הדתי לאומי ואת הציבור החרדי, ובזכות כשרון זה הועמד בראש החזית הדתית המאוחדת במועצת העירייה. גם אל הציבור הלא דתי מצא אליעזר ז"ל נתיבות להידברות והצליח ליצור איתם גשר של הבנה וקשר של הערכה הדדית.
במילוי תפקידיו המגוונים בעירית חיפה באה לידי ביטוי אישיותו הדינמית. במרץ ובשקידה וללא לאות טיפל בענייני האגף לחינוך ובמדיניות של הדלת הפתוחה והאוזן הקשבת התחבב על כל אלה שהגיעו למשרדו.
כמו כן נתמנה ליו"ר ועדת התקציב העירונית, יו"ר הוועדה להיגוי ולמערכות מידע, יו"ר ועדת הביטוחים, יו"ר הוועדה להנחות במיסים, יו"ר הוועד לארגון מחדש של אזורי המיסים בעיר וסגן יו"ר מועצת המנהלים של החברה הכלכלית. כ"כ הוא היה חבר בשורה של ועדות עירוניות נוספות.
כאות הוקרה לפועלו בעירייה הוסב שמו של ביה"ס הממ"ד "כרמל" ל – "נתיב אליעזר כרמל".
אחד מרחובות העיר חיפה נקרא על שמו, בית הכנסת "היכל אליעזר" נקרא על שמו, וקרן מלגות הוקמה לזכרו שמטרתה הפצת התרבות התורנית. תכונה אחת בלטה במיוחד אצל אליעזר ז"ל במילוי תפקידיו המרובים: אהבת הבריות.
על מצבת קבר סבו, ר' אליעזר אלתר ז"ל, בסוצ'בה שברומניה חקוק המשפט:
"ידיו הוכנו למבקשי טובתו עזרה בצרה לקהל עדתו."
משפט זה, שנחרט עמוקות גם באופיו של אליעזר הנכד, שימש נר לרגליו בעיסוקיו הציבוריים.
בנתיב החסד הלך בחייו ובנתיב החסד הונצח זכרו.
הותיר אחריו את רעייתו רותי, את ארבעת ילדיו, חתנים וכלה, נכדים, נכדות, נינים ונינות ההולכים בדרכו שהתווה להם כל חייו.

 

יהי זכרו ברוך.

 

 

 

כניסה למערכת