בעלי חיים בסביבה

יצירה לסיכום בעלי החיים בהתאמה לסביבתם-כיתה ב' לסיכום נושא בעלי חיים בהתאמה לסביבה התלמידים פיסלו בפלסטלינה בעלי חיים שונים והכינו להם סביבה מתאימה.